Tag Archives: שומרונים

Samaritan Devotion is to The God of Israel !

The First Principle of the Samaritan’s Faith The first principle of the statement of the Samaritan declaration is, “One God, who is the God of Israel.” The God of Israel is the sole object of Samaritan Worship. The name given … Continue reading

Posted in Samaritan Tradition | Tagged , , , | Comments Off on Samaritan Devotion is to The God of Israel !

מזבח אדם ושת במסורת השומרונית , היכן ?

מזבח אדם ושת במסורת השומרונית , היכן ?/ ששוני אושר   מידי שנה בבוא עלינו, אחד ממועדי שלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות, מתקיימת על ידינו, זה מאות דורות,עלייה לרגל אל פסגת הרגריזים- “טורה טבה” – ההר הטוב הזה- המקום הנבחר ע”י … Continue reading

Posted in Mount Gerizim | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on מזבח אדם ושת במסורת השומרונית , היכן ?

תרומתה של מסכת כותים להבנת היחסים בין השומרונים והיהודים אחר חורבן הבית השני

תרומתה של מסכת כותים להבנת היחסים בין השומרונים והיהודים אחר חורבן הבית השני רבקה שחל/ אוניברסיטת בר אילן מבוא מקבץ ההלכות בנמסכת כותים” היווה עבורי מקור השוואתי, מעבר למקורות הידועים לנו מתוך ספרות חו”ל, כאשר עסקתי במחקר תחת השם “מהפך במערכת … Continue reading

Posted in Samaritans & Jews | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on תרומתה של מסכת כותים להבנת היחסים בין השומרונים והיהודים אחר חורבן הבית השני