Tag Archives: Kutim

תרומתה של מסכת כותים להבנת היחסים בין השומרונים והיהודים אחר חורבן הבית השני

תרומתה של מסכת כותים להבנת היחסים בין השומרונים והיהודים אחר חורבן הבית השני רבקה שחל/ אוניברסיטת בר אילן מבוא מקבץ ההלכות בנמסכת כותים” היווה עבורי מקור השוואתי, מעבר למקורות הידועים לנו מתוך ספרות חו”ל, כאשר עסקתי במחקר תחת השם “מהפך במערכת … Continue reading

Posted in Samaritans & Jews | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on תרומתה של מסכת כותים להבנת היחסים בין השומרונים והיהודים אחר חורבן הבית השני